Herní řád

HERNÍ ŘÁD SOUTĚŽE

 

1. SYSTÉM SERIÁLU TURNAJŮ     BadCup Janová 2014                                                     

Seriál deseti otevřených turnajů smíšených čtyřher (mixů) s měsíční frekvencí.                                                                                                                                   

2. PRŮBĚH JEDNOTLIVÉHO TURNAJE                                                                               

Jednotlivé turnaje se hrají na 6 kol. (v případě všeobecné dohody může být upraveno na vyšší počet kol) systémem „Švýcar“     viz: http://www.losovani.wz.cz/                                                                                   

2.1 Rozdělení do výkonnostních skupin                                                                                         

Na začátku turnaje proběhne společné losování obou kategorií hráčů pro první kolo, kdy budou „nasazeni“ hráči dle:                                                                                                             

1. – 3. hráčské dvojice z předcházejícího turnaje v kategorii            ZAČATEČNÍK

1. – 4. hráčské dvojice z předcházejícího turnaje v kategorii            POKROČILÝ

Po odehrání společných dvou kol se hráči rozdělí do dvou kategorií, a to do

ZAČATEČNÍK       a        POKROČILÝ.

Od třetího kola hrají obě kategorie samostatně, se samostatným ziskem bodů do tabulky dle umístění v turnaji.                                                                                                                                                                                  

3. SYSTÉM HODNOCENÍ                                                                                                                     

Hraje se na dva sety do 21. Set končí při dosažení 21 bodů.  Za vyhraný set obdrží výherce 3 body, pokud proherce získá 15 bodů – získá 1 bod a výherce body 2

Po ukončení každého tunaje bude provedeno vyhlášení výsledků turnaje.

3.1 celkové hodnocení                                                                                                        

každému hráči (muži i ženě samostatně) se body získané dle umístění v jednotlivých turnajích načítají do společné tabulky Seriálu následujícím způsobem:                                                           

každý z dvojice na prvním místě získává 15 bodů
každý z dvojice na druhém místě získává 14 bodů
……….
každý z dvojice na patnáctém místě získává 1 bod
každý pár, který se po úvodních dvou rozdělovacích kolech probojuje do první skupiny „POKROČILÝ„, získává 3 body
 (body nezískává dvojice, ale každý hráč samostatně – pro případnou změnu hráčů ve dvojicích)

                                                                                                                                                                           

příklad:                                                                                                                    

Pár se v turnaji probojuje do první skupiny a v ní skončí na druhém místě, získává tedy 3 body za první skupinu a 14 bodů za druhé místo, celkem dostane každý z páru 17 bodů.

Po ukončení Seriálu budou vyhodnoceni nejlepší hráči (muži a ženy).      

Do celkového vyhodnocení Seriálu se započítají body z osmi nejlépe umístěných turnajů.             


(pro možnost kompenzace při nemožnosti 100% účasti)                                                                                                                                                             

4. HRÁČI a HRÁČKY                                                                                     

neregistrovaní hráči – bez  věkového omezení (do 18.let i s registrací, nad 18 let – minimálně2 roky po ukončení registrace)   ***sporné případy řeší pořadatel                                                                          

partneři v hráčské dvojici (muži a ženy) se mohou libovolně měnit, či mohou vzniknout nové hráčské dvojice                                                                                               

(pokud kterýkoliv z nově složené hráčské dvojice skončil v předešlém turnaji na místě s povinností „nasazení“ bude tento nový pár „nasazen“)                                                                                                                                                                                

5. HRACÍ TERMÍNY                                                                                                  

Základním hracím obdobím je Seriál turnajů pro daný kalendářní rok (dále jen Seriál).            

V každém Seriálu je vypsáno 10 turnajů (o letních prázdninách se nehraje)                    

Termíny jednotlivých turnajů bude zveřejněn v samostatné sekci na stránce:   www.badmintonvsetin.cz                                                                                                  (předpoklad je vždy třetí sobota v měsíci)                                                                                                                                                             

5.1 přihlášky                                                                                                                                Na každý turnaj samostatně nejpozději 3 dny před datem jednotlivého turnaje  -  pouze emailem: turnaj@badmintonvsetin.cz                                                                                             

maximálně 30 hráčských dvojic – na 5 hřištích, v případě více přihlášených mají přednost dříve přihlášení                                                                                                               

(určující je datum a čas došlé emailové přihlášky)                                                

seznam přihlášených je na:  www.badmintonvsetin.cz, stránka BadCup Janová 2014                                                                                                                                                                                    

6. STARTOVNÉ                                                                                                                    

Startovné se vypisuje pro každý turnaj samostatně, a to ve výši 120,-Kč/osobu.

(do 18 let 60,- Kč)

V ceně startovného je párek, káva, čaj                                                                                   

5. ROZHODČÍ                                                                                                                                  

Rozhodčí budou v 1. kole vylosováni, v dalších kole „píská“ tým, který na hřišti prohrál  

(v případě nerozhodného výsledku „píská“ tým s nižším počtem získaných míčů)                                                                                                                                                                             

6. PRAVIDLA HRY                                                                                                   

dle pravidel badmintonu vyhlášených Českým Badmintonovým Svazem                                                                                                                                    

7. PROTESTY                                                                                    

případné protesty řeší ředitel soutěže, či jeho zástupce                                                                                                                                      

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ                                                                                            

Podáním přihlášky na turnaj účastník souhlasí s tímto herním řádem a bere na vědomí, že:

* Tento herní řád může být kdykoliv v zájmu zkvalitnění Seriálu upraven,                       

změna herního řádu bude vždy v předstihu oznámena stránce www.badmintonvsetin.cz

* Účast v Seriálu je na vlastní riziko, pořadatelé soutěže nemají zodpovědnost za případná zranění nebo majetkovou škodu.